AMU, Helsingborg 1987–1988
Ekonomisk vidareutbildning med ADB
 
Viktor Wångfelts gymnasium, Göteborg
1976–1977
Receptionistutbildning för hotel
 
Magistratsskolan, Malmö 1971–1973
2-årig ekonomisk linje
 
Referenser: Lämnas på begäran.